Your Cart

Termeni și condiții

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ce date cu caracter personal prelucreaza MANU BEAUTY COSMETICS SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile MANU BEAUTY COSMETICS, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a MANU BEAUTY COSMETICS, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, implicand achizitionarea de produse oferite pe website-ul www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, MANU BEAUTY COSMETICS va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre MANU BEAUTY COSMETICS, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

 • Clientii persoane fizice ai MANU BEAUTY COSMETICS (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;
 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, , furnizori, prestatori de servicii) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte in vederea finalizarii comenzilor online efectuate pe www.manucosmetics.ro si www.manucosmetics.com.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii, MANU BEAUTY COSMETICS va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor Manu Beauty Cosmetics.

Atunci cand achizitionati un serviciu / produs furnizat de Manu Beatuy Cosmetics, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor Manu Beauty Cosmetics, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al Manu Beauty Cosmetics, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

 • Furnizarea/livrarea produselor comandate prin intermediul site-ului www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com;
 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a MANU BEAUTY COSMETICS;
 • Facturarea si incasarea valorii serviciilor MANU BEAUTY COSMETICS
 • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
 • Activitati de audit si control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.

MANU BEAUTY COSMETICS SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza:

 • Clienti persoane fizice ai MANU BEAUTY COSMETICS (actuali, fosti sau potentiali),reprezentanti/imputerniciti ai acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);
 • furnizori, prestatori si alte entitati juridice, parteneri de afaceri/contractuali ai MANU BEAUTY COSMETICS, autoritati/institutii publice;

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

In relatia cu MANU BEAUTY COSMETICS, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile, de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, MANU BEAUTY COSMETICS va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor MANU BEAUTY COSMETICS, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care MANU BEAUTY COSMETICS prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către MANU BEAUTY COSMETICS pentru o durata de minim 2 ani sau pentru o durata stabilita printr-un alt cadru legal, sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce MANU BEAUTY COSMETICS depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata MANU BEAUTY COSMETICS, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre MANU BEAUTY COSMETICS sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care MANU BEAUTY COSMETICS demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, MANU BEAUTY COSMETICS este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre MANU BEAUTY COSMETICS constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de noi prin intermedul site-ului www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, MANU BEAUTY COSMETICS poate:

 • fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul MANU BEAUTY COSMETICS cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: hello@manucosmetics.ro. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului MANU BEAUTY COSMETICS ( www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com) prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-ului MANU BEAUTY COSMETICS sau utilizarea serviciilor MANU BEAUTY COSMETICS prin intermediul website-ului, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Prezentul set de Termeni si conditii a fost actualizat la data de 05.06.2018.

Condiții generale

Folosirea website-ului www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com (denumit în continuare „site”) constituie acceptul dumneavoastră privind respectarea termenilor și condițiilor de mai jos (denumit în continuare „contract”). Termenii și condițiile se aplică tuturor comenzilor plasate de client (denumit in continuare „dumneavoastră” sau “client”) către societatea Manu Beauty Cosmetics SRL, denumită în continuare „vânzător”, pe site-ul www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com sau pe versiunea pentru mobil a site-ului, și se aplică oricărei alte înțelegeri încheiate între client și vânzător.

Datele de identificare ale vânzătorului

Manu Beauty Cosmetics SRL

Sediul social: Șoseaua Mihai Bravu 288, București, România

Cod unic de inregistrare: 37803050

Registrul Comerțului: J40/9873/2017

Telefon: 0785804258 (apel cu tarif normal)

Email: hello@manucosmetics.ro

Serviciul Clienți: luni – vineri între 10 – 18, cu excepția sărbătorilor legale

Doar persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani, care nu se afla sub tutelă pot plasa o comanda. Fiecărei comenzi i se vor aplica Termenii și Condițiile specificate în contractul de mai jos, la momentul plasării comenzii.

Prin accesarea, utilizarea sau obținerea oricărui conținut, date materiale, informații, produse sau servicii, sunteți de acord să respectați acest contract. Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și de a retrage în parte sau în întregime din prezentul contract, în mod unilateral fără a fi necesar acordul prealabil al utilizatorului. Accesând pagina „Termeni și condiții” puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor din prezentul contract. Înainte de plasarea unei comenzi, clientul va confirma că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile contractuale.

Pentru plasare comenzilor pe site este necesar să creați un cont sau să finalizați o comandă cu statut de ‘vizitator / guest’. Pentru plasarea comenzilor se vor solicita anumite informații inclusiv, dar fără a se limita la adresa de email și numărul de telefon. Datele dumneavoastră personale vor fi tratate confidențial de Manu Beauty Cosmetics SRL. De asemenea considerăm acceptul dumneavoastră privind informațiile furnizate ca fiind precise, complete și actuale. Totodată, sunteți de acord să achitați toate taxele ce pot apărea datorită altor utilizatori ai contului dumneavoastră.

Prețurile afișate pe site-ul www.manucosmetics.ro sunt exprimate în Lei iar pe site-ul www.manucosmetics.com sunt exprimate în Euro . Manu Beauty Cosmetics SRL își rezervă dreptul de a modifica oricând prețurile de pe site.

La finalizarea comenzilor clientul poate achita comanda cu cardul bancar, prin intermediul platformei de plăți NETOPIA mobilPay. Plata online este securizată, iar datele cardului bancar nu sunt stocate sau vizualizate de către vânzător.

Clientul poate efectua comenzi pe Site, prin adăugarea produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii. Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului.

Cum plasez o comandă online?

Poți căuta un produs în câmpul special de căutare sau navigând în categoriile de produse din meniul afișat în stânga. De asemenea pe prima pagină a site-ului vei găsi un motor de căutare avansat care te poate ajuta să alegi mai ușor produsele potrivite pentru tine. Dacă ai nevoie de ajutor în alegerea produselor te rugăm contactează-ne.

Adaugă produsele dorite în coșul de cumpărături prin selectarea butonului “CUMPARA”.

După adăugarea fiecărui produs vei vedea pe ecran un mesaj despre adăugarea produsului în coș, iar coșul tău de cumpărături afișat în partea dreaptă sus poate fi accesat pentru editarea și vizualizarea sau finalizarea comenzii.

Verifică și finalizează comanda

Când ești pregătit să finalizezi comanda, vizitează coșul tău de cumpărături și verifică cu atenție conținutul coșului, asigură-te că ai în coș doar produsele pe care le dorești. Pentru finalizarea comenzii este necesar să introduci datele de facturare și adresa de livrare și de asemenea, metoda preferată de livrare și plată a comenzii.

Poți scoate produse din coș, poți modifica numărul de bucăți pentru fiecare produs sau poți adăuga alte produse în coș.

Dacă ai deja un cont pe site și ai adăugat produse în coș, dar nu ai finalizat comanda, coșul tău de cumpărături va fi păstrat (dacă nu ștergi cookies) pentru o perioadă stabilită de setările browser-ului tău. Dacă plasezi comenzi la o dată ulterioară nu uita să verifici conținutul coșului tău.

Înainte de a trimite comanda, nu uita să citești Termeni și Condiții și să bifezi căsuța “Am citit, am înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile acestui magazin online cât și sa furnizez datele mele cu caracter personal în vederea procesării comenzii.”, acest pas confirmă faptul că ai citit, ai înțeles și accepți termenii și condițiile acestui site. Pasul final pentru trimiterea comenzii este butonul “FINALIZEAZA COMANDA”. La scurt timp după trimiterea comenzii vei primi un e-mail prin care se confirmă înregistrarea comenzii.

Detalii de facturare și livrare comanda

Adresa de facturare este adresa din cartea de identitate sau adresa folosită pentru înregistrarea cardului tău bancar. Adresa de livrare este adresa unde dorești să fie livrată comanda ta.

Poți introduce datele companiei tale dacă dorești să plasezi o comandă ca persoană juridică.

Comenzile se livrează prin curierat rapid. Plata comenzilor se poate face online prin card bancar sau transfer bancar; numerar la livrarea prin curier.

Pot plasa comenzi pe site fără să am cont de utilizator?

Pe site poți plasa comenzi ca vizitator sau ca utilizator. Poți oricând crea un cont de utilizator folosind numele tău și adresa de e-mail. De asemenea la prima comandă pe site poți crea un cont cu datele tale pentru a-ți păstra istoricul comenzilor și pentru a plasa comenzi mai rapide.

Orice vizitator major (cu vârsta peste 18 ani) poate plasa comenzi direct pe site, în măsura în care este de acord cu Termenii și Condițiile.

Disponibilitatea ofertelor și produselor

Ofertele prezentate pe site sunt în permanență supuse modificărilor, astfel încât produsele afișate pot exista sau nu în stoc, o infirmare în acest sens urmând a fi comunicată ulterior.

După plasarea comenzii de către utilizator, vânzătorul va transmite un email de confirmare a primirii comenzii. Ulterior primirii comenzii vânzătorul va verifica disponibilitatea produselor și va comunica, dacă este cazul, indisponibilitatea anumitor produse.

Prezentarea produselor pe site-ul www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com nu este o ofertă în sensul legal și nu are efecte legale, fiind doar un catalog online de prezentare. Includerea oricăror produse sau servicii pe site la un moment dat nu implică și nu garantează faptul că aceste produse sau servicii vor fi disponibile în permanentă/în orice moment. Vânzătorul își rezervă dreptul de a înceta în orice moment comercializarea unui produs.

Toate ofertele speciale sunt prezentate pe site în secțiunea dedicată ofertelor, cu toate condițiile de aplicare, vânzătorul își rezervă dreptul de a înceta în orice moment sau de a modifica aceste oferte speciale, mai puțin pentru comenzile deja achitate.

Metode de plată și livrare a comenzilor

Pentru plata comenzii, în funcție de preferințe sau de opțiunile disponibile pentru comanda respectivă se acceptă card bancar (Visa, MasterCard), ordin de plată sau numerar la livrare.

Comenzile sunt expediate prin curierat rapid. Termenul de livrare al produselor prin curierat rapid, în mod normal se încadrează între 2 zile și 2 săptămâni, din momentul înregistrării comenzii pe siteul www.manucosmetics.ro. De cele mai multe ori curierul va livra comenzile în 2-3 zile lucrătoare de la expedierea acestora. Vânzătorul se angajează să trimită numărul de urmărire (dacă există) pentru fiecare comandă expediată prin curierat rapid, în email-ul de confirmare a expedierii.

Din diverse motive este posibil ca livrările efectuate de transportator să nu fie făcute în maxim 2-3 zile lucrătoare (condiții meteo nefavorabile, greve, erori de sistem, etc), iar în aceste situații vă rugăm să cereți detalii despre coletul dumneavoastră în scris sau telefonic, firmei de curierat, folosind numărul de urmărire AWB regăsit în mail-ul primit de la noi, iar în cazul în care nu sunteți mulțumiți de serviciile de transport furnizate de firma de curierat vă rugăm să ne anunțați de situația creată pentru a remedia problema.

Vânzătorul nu este responsabil pentru prejudicii cauzate de întârzieri în livrarea comenzilor din cauza unor factori externi: condiții meteo nefavorabile, accidente rutiere, greve, calamități, manifestări de stradă sau alte situații speciale ce ar putea împiedica curierul rapid să livreze coletele în termen de 2-3 zile (exemplu de alte situații: erori de sistem ale transportatorilor, volum mare pe ruta respectivă, etc). Vânzătorul nu va plăti despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de nelivrarea la timp a produselor. Vânzătorul nu acordă compensații pentru coletele livrate cu întârziere din motive care nu țin de competența vânzătorului. Clientul își poate exercita dreptul de retragere și poate refuza orice colet livrat cu întârziere.

Livrarea teritorială

Cu toate ca Site-ul este este accesibil în întreaga lume, nu toate produsele despre care se discută sau se vând pe Site vor fi disponibile tuturor persoanelor sau în toate jurisdicțiile sau locațiile geografice. Manu Beauty Cosmetics SRL oferă, vinde produse și expediază colete doar către adrese de pe teritoriul Europei și doar în țările listate în câmpul “Țara / Country” din pagina de Checkout a siteului www.manucosmetics.ro și www.manucosmetics.com.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a limita, la propria discreție, accesul la Site și/sau furnizarea oricărei cantități a oricărui produs sau serviciu oricărei persoane, zone geografice sau jurisdicții dacă se dorește acest lucru.

Facturare – plată

Prețurile produselor și serviciilor afișate sunt exprimate în lei pe site-ul www.manucosmetics.ro și în euro pe www.manucosmetics.com, conform legislației în vigoare. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru produsele și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii precum și pentru orice alte plăți aferente comenzii, inclusiv facturi de stornare în format electronic, prin adăugarea facturii în contul clientului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de client în contul său, după caz.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente comenzii, clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în Contul meu.

Anularea comenzilor de către vânzător

Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de vânzător, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către client pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

Politica de retur a produselor livrate

Dizolvarea contractului de vânzare.

Dreptul de a vă retrage dintr-un contract de vânzare de produse achiziționate la distanță, este reglementat de Art. 9 – Art. 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare ”OUG34/2014”).

În conformitate cu prevederile OUG34/2014 Clientul este îndreptățit să se retragă dintr-un contract la distanță, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din OUG34/2014.

Termenul de retragere

Fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere, Clientul beneficiază de o perioadă de 14 (paisprezece) zile pentru a se retrage din Contract, perioadă calculată începând cu ziua în care Clientul sau o parte terță, alta decât Curierul și care este indicată de în adresa de livrare a comenzii, intră în posesia fizică a produselor (Art. 9 din OUG34/2014).

Exercitarea dreptului de retragere

În vederea exercitării dreptului de retragere, Clientul, înainte de expirarea perioadei de retragere (vezi Termenul de retragere de mai sus), va informa Manu Beauty Cosmetics SRL (www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com) cu privire la decizia sa de retragere din Contract, prin intermediul unui cereri / declarație de retragere care trebuie să conțină:

 • numele cumpărătorului, adresa de email și numărul comenzii
 • denumirea și numărul de bucăți pentru produsele ce se doresc returnate
 • metoda de plată folosită pentru comanda
 • data livrării produselor
 • pentru comenzi achitate în numerar, este necesară menționarea contului IBAN unde se poate restitui valoarea produselor
 • motivul returnării (opțional)

Manu Beauty Cosmetics SRL va confirma Clientului fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin email, confirmarea de primire a cererii de retragere în termen de 2 zile lucrătoare.

Exceptări de la dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere, referitor la contractele la distanţă, contractele având ca obiect furnizarea de produse care au fost desigilate sau deschise de Client. Conform articolului 16, litera e din OUG34/2014, produsele cosmetice sau pentru uz personal folosite / testate nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă.

Obligațiile clientului în cazul retragerii

În conformitate cu Art. 14 din OUG34/2014, Clientul, în cazul exercitării dreptului de retragere, se obligă să returneze prin expediere la sediul Manu Beauty Cosmetics SRL, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data la care acesta a comunicat decizia sa de retragere din Contract.

Clientul suportă cheltuielile de returnare a produselor și se obligă să returneze produsele doar prin companii de curierat, informând Manu Beauty Cosmetics SRL despre expedierea returului. Clientul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

Pentru retururi parțiale de comenzi, dacă valoarea produselor rămase în comandă nu respectă condițiile ofertei/promoției referitoare la transportul gratuit, mai precis valoarea lor cumulata nu mai depășeste 450 lei, vom rambursa valoarea produselor returnate mai puțin costul unui transport aferent produselor păstrate (produsele păstrate sunt atașate unei comenzi care nu se califică pentru transport gratuit).

Nu se vor accepta returi pe considerente de diferențe/discrepanțe de culoare/miros/textură între același tip de produs provenind din loturi diferite/lot similar, acestea nereprezentând o lipsă de conformitate/viciu ascuns.

Având în vedere natura produselor comercializate de Manu Beauty Cosmetics SRL, Clientul se obligă să returneze produsele într-o stare perfectă și impecabilă, nefolosite/netestate, cu sigiliul si ambalajul original, respectiv într-o stare în care Produsul poate fi comercializat din nou. Produsul va fi returnat împreună cu toate accesoriile, eșantioanele gratuite, cadourile, în ambalajul original nedeteriorat și cu instrucțiunile de folosire.

Clientul va returna produsul către Manu Beauty Cosmetics SRL la adresa: Mun. Bucuresti, Sector 5, Str. Constantin Manescu, Nr. 8, Bl. 8, Sc. A, Ap. 13. 0785.804258. Manu Beauty Cosmetics SRL nu acceptă coletele trimise la altă adresă decât cea menţionată mai sus sau coletele expediate prin Poșta Română.

În situația în care produsele pot face obiectul dreptului contractual de retragere, după inspecția cantitativă și calitativă a produselor returnate, Manu Beauty Cosmetics SRL va confirma asumarea obligațiilor legale necesare în cazul retragerii.

Obligațiile vânzătorului în cazul retragerii

Manu Beauty Cosmetics SRL va returna toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, inclusiv, după caz, costurile livrării, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Manu Beauty Cosmetics SRL a intrat în posesia fizică a tuturor produselor returnate de Client. Pentru returnarea parțială a unei comenzi și pentru returnarea coletelor deschise, nu se restituie costurile livrării achitate de Client la plasarea comenzii.

Manu Beauty Cosmetics SRL va rambursa sumele datorate după cum urmează:

 • pentru comenzile achitate cu cardul bancar, online – prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 • pentru comenzile achitate în numerar – prin virament bancar, este necesar să ne furnizați datele unui cont bancar pentru transferul sumelor;
 • pentru comenzile achitate prin transfer bancar (ordin de plată) – prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

Rambursarea sumelor plătite de Client către Manu Beauty Cosmetics SRL nu se poate face în numerar.

Condiții pentru coletele livrate cu semne vizibile de deteriorare

Toate produsele comercializate de Manu Beauty Cosmetics SRL sunt originale. Produsele sunt împachetate corespunzător pentru transport şi sunt asigurate pe tot parcursul transportului, până la livrarea lor. Constatările referitoare la integritatea coletelor deteriorate vizibil se vor face în prezenţa agentului curier. Orice reclamaţie ulterioara nu va fi luată în considerare.

Cumpărătorul sau destinatarul comenzii este rugat să verifice starea aparentă a coletului în momentul efectuării livrării, să verifice conținutul coletului și integritatea produselor comandate, imediat după preluarea coletului. În acest fel, orice situație neplăcută cauzată de manipulare în timpul transportului sau alți factori, poate fi remediată în cel mai scurt timp.

În caz de anomalie vizibilă cu privire la colet (colet deteriorat, colet deschis, urme de lichid, etc) sau la produsele comandate (produse lipsă, produse deteriorate), cumpărătorul sau destinatarul comenzii va trebui să urmeze în mod obligatoriu procedura descrisă mai jos corespunzătoare condițiilor comenzii.

Nerespectarea procedurii adecvate exclude posibilitatea oricărei reclamații împotriva transportatorului și a Manu Beauty Cosmetics SRL, iar cumpărătorul nu va putea pretinde nicio rambursare a vreunei sume și nici nu va putea să pretindă ca Manu Beauty Cosmetics SRL să livreze din nou produsele comandate.

Procedurile ce trebuie urmate obligatoriu atunci când coletul este deteriorat

Constatare în prezența agentului de curierat

Manu Beauty Cosmetics SRL nu oferă serviciul de deschidere a coletului înainte de achitarea acestuia. Nu este permisă condiționarea de către cumpărător a primirii coletului sau achitării prin ramburs a prețului comenzii de deschiderea coletului sau verificarea conținutului acestuia!

În cazul daunelor vizibile ale coletului, cumpărătorul va refuza livrarea și va formula imediat, clar și detaliat toate rezervele cu privire la anomalia constatată. Aceste rezerve trebuie scrise de destinatarul comenzii pe bonul de livrare al companiei de curierat. Totodată, cumpărătorul va semnala obiecțiunile la Serviciul Clienți al vânzătorului, la numărul de telefon 0785.804258.

Vânzătorul va deschide un dosar de daună pentru coletul deteriorat și va oferi o soluție pentru remedierea situației(restituirea sumelor sau înlocuirea produselor) în maxim 7 zile de la primirea sesizării.

Constatare în absența agentului de curierat

Cumpărătorul va semnala pagubele sau lipsurile constatate, formulând toate reclamațiile și rezervele la Serviciul Clienți, la numărul de telefon 0785.804258 sau prin email: hello@manucosmetics.ro. Notificarea incidentelor și formularea rezervelor trebuie să intervină în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data livrării. În notificare clientul va include numele, adresa de email folosită pentru plasarea comenzii și numărul comenzii.

Manu Beauty Cosmetics SRL va furniza un răspuns privind reclamațiile înregistrate, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile.

Atenționare privind produsele și sfaturile prezentate pe site

Acest site nu oferă consiliere medicală și nici nu încearcă să pună diagnostic sau să trateze probleme ale pielii sau afecțiunile cutanate. Dacă aveți o problemă medicală privind pielea dumneavoastră, consultați un medic sau un dermatolog. Întrerupeți folosirea oricărui produs care cauzează iritație (roșeață, mâncărime, usturime, descuamare sau orice alte simptome). Informația furnizată de acest site sau de către companie, nu înlocuiește vizită la dermatolog sau la medicul dumneavoastră și nu trebuie interpretată ca fiind consiliere medicală individuală.

Atenționare privind informația și conținutul prezentate pe site

Scopul acestui site este de a prezenta ideile și percepțiile autorului în ceea ce privește marketing-ul, vânzarea și folosirea produselor cosmetice. Informațiile și recomandările prezentate reflectă strict opiniile, percepțiile și cunoștințele autorului privind subiectul și produsele menționate. Este dreptul inalienabil al fiecăruia de a judeca produsele conform propriilor criterii și de a nu fi de acord cu autorul. Mai mult de atât, pentru că pielea fiecăruia poate și probabil chiar va reacționa la un anumit stimul extern la un moment dat, orice produs poate cauza o reacție negativă pe piele la un moment sau altul. Dacă dezvoltați o sensibilitate a pielii la utilizarea unui produs cosmetic, opriți folosirea acestuia imediat și consultați medicul. În cazul în care aveți nevoie de consiliere medicală privind pielea dumneavoastră, consultați un medic sau un dermatolog.

Garanția, cu privire la conținutul site-ului

Conținutul acestui site este furnizat „așa cum este” și fără garanții de orice fel, fie ele precizate în mod expres sau subînțelese. Produsele vândute prin intermediul site-ului sunt vândute „așa cum sunt”, fără garanții de orice fel, fie ele precizate în mod expres sau subînțelese. Conform măsurilor permise de legea în vigoare, Manu Beauty Cosmetics SRL renunță la toate garanțiile, exprimate sau insinuate, inclusiv dar fără a se limita la garanțiile implicate ale comerțului, titulaturii și non-infringement ale unui scop în particular. Manu Beauty Cosmetics SRL nu garantează și nu reprezintă conținutul acestui Site, fie el pregătit de Manu Beauty Cosmetics SRL sau de terțe părți, ca fiind precis sau complet, că site-ul nu va avea erori sau viruși sau că accesul și utilizarea acestui site va fi neîntreruptă sau sigură. Vă rugăm să înțelegeți că orice garanții furnizate în legătură cu o terță parte și nu de către Manu Beauty Cosmetics SRL. sunt furnizate exclusiv de terță parte și nu Manu Beauty Cosmetics SRL.

Singura soluție privind posibilele nemulțumiri în legătură cu acest site o reprezintă încetarea folosirii site-ului. Prin folosirea acestui site acceptați că folosirea site-ului se face pe propriul risc. Manu Beauty Cosmetics SRL nu este responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu, fie el direct, indirect, accidental, consecvențial, special, ofensator, indiferent că acesta reiese din contract, neglijență, răspunderea strictă sau orice altă posibilitate, în legătură cu Site-ul, cu conținutul acestuia sau a produselor vândute și descrise pe site, chiar dacă este exprimată posibilitatea unui astfel de prejudiciu. În nicio împrejurare răspunderea Manu Beauty Cosmetics SRL către un utilizator al site-ului nu va depăși sumă plătită de utilizator pentru accesarea site-ului sau pentru achiziția de produse vândute în cadrul lui.

Declinarea responsabilității

În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost greșit introduse în bazele noastre de date sau afișate greșit pe site, iar livrarea nu s-a efectuat încă, vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără o notificare prealabilă de către producători.

Valoarea maximă a obligațiilor vânzătorului, față de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de vânzător de la clientul respectiv.

Garanții pentru produse

Produsele noastre nu beneficiază de garanție, fiind produse consumabile.

Garantam că produsele comercializate de vânzător sunt produse originale.

Perioada de timp stabilită pentru remedierea defectelor produselor este de maxim 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului. Dacă produsul primit prezintă defecte, cumpărătorul va notifica și va returna produsul conform secțiunii Politica de retur de mai sus. Pentru orice produse considerate defecte, vânzătorul va efectua o rambursare integrală. Prevederile specificate aici nu limitează niciun drept aplicabil prevăzut de lege.

Utilizarea parolelor pe site

Folosirea zonelor din Site care sunt protejate de o parolă este restricționată persoanelor cărora le-a fost acordată permisiunea și parola pentru a accesa aceste zone (denumită în continuare „Persoană Autorizată”). Parola nu poate fi distribuită altor persoane, iar Persoana Autorizată este responsabilă pentru orice sau toate daunele vânzătorului apărute în urmă distribuirii parolei.

Modificări aduse contractului

Manu Beauty Cosmetics SRL își rezervă dreptul de a schimba termenii acestui contract în orice moment, de a schimba site-ul, inclusiv de a elimina sau întrerupe continuitatea conținutului sau specificațiilor site-ului, restricționând orele de disponibilitate sau de a limita utilizarea permisă, sau de a modifica orice taxe sau tarife folosite în vederea folosirii site-ului, inclusiv instituirea unor noi taxe sau mărirea acestora sau a oricăror alte servicii în acest sens. Acest Contract poate fi modificat de Manu Beauty Cosmetics SRL în orice moment prin publicarea termenilor modificați pe site, iar continuarea folosirii site-ului ulterior acestor schimbări va fi considerată acceptarea acestor modificări de termeni și condiții.

Codul de conduită prin care sunteți de acord să nu:

 • restrictionați sau impiedicați orice alt utilizator de a folosi site-ul și serviciile acestuia;
 • transmiteți orice fel de informație sau materiale ilegale, fraudulente, amenințătoare, abuzive, calomniatoare, defăimătoare, obscene sau inacceptabile, menite să rănească sau orice informație sau materiale care ar putea constitui sau încuraja un comportament ce poate fi considerat infracțiune, să dea naștere unor răspunderi civile sau să încalce în orice alt fel legea;
 • transmiteți nicio informație sau software care să conțină un virus, un worm, un virus de tip Troian sau alte componente dăunătoare sau perturbatoare;
 • transmiteți materiale care să violeze drepturile intelectuale ale unei alte părți;
 • folosiți site-ul pentru orice fel de reclamă sau scopuri ilegale;
 • modificați, adaptați, sublicențiați, traduceți, vindeți, decompilați sau dezasamblați orice parte a site-ului.

Prevederi finale

Acceptați faptul că acest contract este încheiat în România și este guvernat de și interpretat în conformitate cu legea română, exclusiv de alegerea legilor curții. Fiecare parte a acestui contract se supune exclusiv jurisdicției Judecatoriei București, România și îndreaptă orice alte obiecțiuni, forumuri de inconveniență, loc de judecată sau jurisdicție către aceasta Judecătorie. În orice acțiune privind acest contract, partea inițiatoare va suporta costurile și tarifele avocaților. În eventualitatea faptului că prevederile acestui contract vor fi disputate în cadrul unui proces, tribunal sau jurisdicție competentă ca fiind inaplicabile, acele prevederi vor fi limitate sau eliminate în așa fel încât acest contract va rămâne în vigoare și cu titlu executoriu. Acest contract reprezintă întreaga înțelegere între părțile implicate aparținând subiectului expus și orice sau toate înțelegerile verbale sau scrise existente între părți anterioare acestui contract sunt anulate în mod expres pe această cale. Nici un act de renunțare a unei părți în cazul încălcării prevederilor contractuale sau neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului contract nu va fi considerat un act de renunțare în cazul oricărei încălcări anterioare sau ulterioare prevederilor sau obligațiilor. Orice titlu, etichetă sau titlu de paragraf conținute în acest Contract este introdus doar pentru necesitate și sub nicio formă nu definește sau explică paragrafele.

Transport gratuit în România

La toate comenzile peste 250 Lei

Returul produselor

Garanție de rambursare de 14 zile

Garanție internațională

Vindem produse și în Europa

Verificare 100% sigură
Visa / MasterCard / MobilPay