Your Cart

Politica de confidențialitate

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ce date cu caracter personal prelucreaza MANU BEAUTY COSMETICS SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea; înregistrarea; organizarea; structurarea; stocarea; adaptarea sau modificarea; extragerea; consultarea; utilizarea; divulgarea prin transmitere; diseminarea; sau punerea la dispozitie in orice alt mod; alinierea sau combinarea; restritionarea; blocarea; ștergerea; distrugerea; arhivarea.

Pentru a accesa website-urile MANU BEAUTY COSMETICS, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a MANU BEAUTY COSMETICS, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, implicand achizitionarea de produse oferite pe website-ul www.manucosmetics.ro  precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, MANU BEAUTY COSMETICS va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele; telefon/fax; adresa de domiciliu/reședință; e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre MANU BEAUTY COSMETICS, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

 • Clientii persoane fizice ai MANU BEAUTY COSMETICS (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;
 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, , furnizori, prestatori de servicii) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte in vederea finalizarii comenzilor online efectuate pe www.manucosmetics.ro si www.manucosmetics.com.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii, MANU BEAUTY COSMETICS va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor Manu Beauty Cosmetics.

Atunci cand achizitionati un serviciu / produs furnizat de Manu Beatuy Cosmetics, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor Manu Beauty Cosmetics, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al Manu Beauty Cosmetics, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

 • Furnizarea/livrarea produselor comandate prin intermediul site-ului www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com;
 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a MANU BEAUTY COSMETICS;
 • Facturarea si incasarea valorii serviciilor MANU BEAUTY COSMETICS;
 • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
 • Activitati de audit si control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.

MANU BEAUTY COSMETICS SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza:

 • Clienti persoane fizice ai MANU BEAUTY COSMETICS (actuali, fosti sau potentiali),reprezentanti/imputerniciti ai acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);
 • furnizori, prestatori si alte entitati juridice, parteneri de afaceri/contractuali ai MANU BEAUTY COSMETICS, autoritati/institutii publice;

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

In relatia cu MANU BEAUTY COSMETICS, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile, de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, MANU BEAUTY COSMETICS va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor MANU BEAUTY COSMETICS, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care MANU BEAUTY COSMETICS prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către MANU BEAUTY COSMETICS pentru o durata de minim 2 ani sau pentru o durata stabilita printr-un alt cadru legal, sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce MANU BEAUTY COSMETICS depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata MANU BEAUTY COSMETICS, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre MANU BEAUTY COSMETICS sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara; cu exceptia cazurilor in care MANU BEAUTY COSMETICS demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in caz de opozitie nejustificata, MANU BEAUTY COSMETICS este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre MANU BEAUTY COSMETICS constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de noi prin intermedul site-ului www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, MANU BEAUTY COSMETICS poate:

  • fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;
  • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul MANU BEAUTY COSMETICS cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: hello@manucosmetics.ro. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului MANU BEAUTY COSMETICS ( www.manucosmetics.ro / www.manucosmetics.com) prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-ului MANU BEAUTY COSMETICS sau utilizarea serviciilor MANU BEAUTY COSMETICS prin intermediul website-ului, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Prezentul set de Termeni si conditii a fost actualizat la data de 05.06.2018.

Transport gratuit în România

La toate comenzile peste 250 Lei

Returul produselor

Garanție de rambursare de 14 zile

Garanție internațională

Vindem produse și în Europa

Verificare 100% sigură
Visa / MasterCard / MobilPay